Hoe Hartritmestoornissen te voorkomen?

In Europa lijden meer dan 10 miljoen mensen aan een ongelmatige hartslag. Dit wordt veroorzaakt door een storing in het ontstaan of de geleiding van de elektrische impuls die verantwoordelijk is voor een regelmatige hartslag. Lees hier de visie van de cellulaire geneeskunde en hoe je dit zou kunnen voorkomen.

Hoe Hartinsufficiëntie te voorkomen is?

Miljoenen mensen over de hele wereld lijden op dit moment aan hartfalen (hartspierzwakte), met als gevolg kortademigheid, oedeem en presentatievermindering. De snelle uitbreiding van deze ziekte is alleen maar te verklaren door het feit dat ook bij hartspierzwakte de hoofdoorzaken tot nu toe niet of onvoldoende bekend zijn. Lees hier hoe u met inzichten van cellulaire geneeskunde dit kunt voorkomen.

Is Arteriosclerose te voorkomen?

Een op de twee mannen en vrouwen in de geïndustrialiseerde wereld sterft aan de gevolgen van atherosclerotische neerslag in de kransslagaderen (met als gevolg een hartinfarct) of in de bloedvaten van de hersenen (met als gevolg een beroerte). Lees hier hoe u dit op een natuurlijke manier zou kunnen voorkomen of hoe het u kan ondersteunen bij de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen.

Veel misconceptie in zienswijze hartziektes

In de meeste Europese landen hebben gemiddeld een op de twee mannen en een op de twee vrouwen een verhoogd cholesterol. Wereldwijd gaat het om honderden miljoenen mensen. Maar een verhoogd cholesterol is niet een oorzaak van hart en vaatziekten maar een gevolg.

Hoge bloeddruk eenvoudig behandelen?

Wereldwijd lijden enkele honderden miljoenen mensen aan hoge bloeddruk. Dit is de meest voorkomende cardiovasculaire aandoening. Deze omvang is voornamelijk te wijten aan het feit dat de oorzaken van hoge bloeddruk tot nu toe niet of nauwelijks bekend waren. Lees hier de inzichten van de cellulaire geneeskunde en hoe je dit zou kunnen voorkomen.

Goede Hart Preventie en lang leven

Wij nemen u met plezier mee in de wereld waar u met natuur producten u zelf optimaal kunt verzorgen.
Door verstandig te kiezen, kunt u vaak met minder klachten leven.

Zoals u op verschillende plekken op deze blog kunt zien, zijn er veel wetenschappelijke studies gedaan naar natuurgeneeskunde.
Doe hier vooral uw voordeel mee!

Atherosclerose deel 1

Atherosclerose deel 1
Aderverkalking (eigenlijk slagaderverkalking) is de populaire naam voor het dichtslibben van de slagaderen.

Atherosclerose deel 2

Atherosclerose deel 2
De voornaamste oorzaak van cardiovasculaire aandoeningen is de zwakheid en het slecht functioneren van de bloedvatwand. Hierin speelt een chronisch vitaminetekort een belangrijke rol.

Atherosclerose deel 3

Atherosclerose deel 3
De enorme toename van cardiovasculaire aandoeningen is voor het grootste deel te wijten aan het feit dat tot op heden de werkelijke aard van atherosclerose en kransslagaderaandoeningen onvoldoende werden begrepen.

Atherosclerose deel 4

Atherosclerose deel 4
Een optimale toevoer van lysine, vitamine C en andere belangrijke vitale celstoffen is van belang voor de optimale aanmaak en regeneratie (herstel) van het bindweefsel in de slagaderwanden.

Hogebloeddruk deel 1

Hogebloeddruk deel 1
Wereldwijd lijden enkele honderden miljoenen mensen aan hoge bloeddruk. Dit is de meest voorkomende cardiovasculaire aandoening

Hoge bloeddruk deel 2

Hoge bloeddruk deel 2
Cellulaire geneeskunde kan ons nieuwe inzichten verschaffen bij het begrijpen van de oorzaken, bij de preventie en bij de ondersteunende behandeling van hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk deel 3

Hoge bloeddruk deel 3
We hebben de werking van vitale celstoffen onderzocht in een observatieonderzoek, een zogenaamde pilotstudie, met 15 patiënten die allemaal aan een ernstige mate van hoge bloeddruk leden.

Hoge bloeddruk deel 4

Hoge bloeddruk deel 4
Als natuurlijke preventie van hoge bloeddruk is het advies het gebruiken van bepaalde vitaminen en andere vitale celstoffen, die ertoe bijdragen de ontwikkeling van een te hoge bloeddruk te voorkomen, maar ...

Hartfalen deel 1

Hartfalen deel 1
Miljoenen mensen over de hele wereld lijden op dit moment aan hartspierzwakte, met als gevolg kortademigheid, oedeem en prestatievermindering.

Hartfalen deel 2

Hartfalen deel 2
Cellulaire geneeskunde zorgt voor nieuwe inzichten bij het begrijpen van de oorzaak, bij de preventie en bij de ondersteunende behandeling van hartspierzwakte.

Hartfalen deel 3

Hartfalen deel 3
Doordat de kennis over de oorzaken van een falende hartfunctie in de reguliere geneeskunde mijns inziens onvolledig is, beschouwen wij ook de reguliere behandelmethoden als onvoldoende.

Hartfalen deel 4

Hartfalen deel 4
Voor de natuurlijke preventie van hartspierzwakte is het advies voldoende inname van een aantal vitaminen en andere vitale celstoffen, die bio-energie leveren voor de celstofwisseling.

Hartritmestoornissen deel 1

Hartritmestoornissen deel 1
In Europa lijden meer dan 10 miljoen mensen aan een onregelmatige hartslag.

Hartritmestoornissen deel 2

Hartritmestoornissen deel 2
Als natuurlijke preventie van hartritmestoornissen adviseer ik de inname van een aantal vitaminen en andere vitale celstoffen, die tevens kunnen helpen een bestaande onregelmatige hartslag te verbeteren.

Hartritmestoornissen deel 3

Hartritmestoornissen deel 3
Tot op de dag van vandaag heeft de reguliere geneeskunde niet onderkend dat hartritmestoornissen kunnen worden veroorzaakt door een tekort aan vitale celstoffen in de cellen van de hartspier.

Hartritmestoornissen deel 4

Hartritmestoornissen deel 4
Eén van de onopgeloste raadsels van de reguliere cardiologie is het feit dat hartritmestoornissen bijzonder vaak optreden bij jonge vrouwen in de vruchtbare leeftijd.